Na odkazu je možné si prohlédnout nové znění stanov společnosti KLAS a.s., které bude schvalováno na valné hromadě 25.4.2014.

Stanovy.pdf