Investice

Roku 2022 zakoupila společnost KLAS a.s. nové rozmetadlo minerálních  hnojiv a také rozmetadlo statkových hnojiv. Oba stroje byly podpořeny v rámci 12. kola PRV v projektu Modernizace rostlinné výroby. Tyto stroje budou zlepší péči o půdu. Rozmetadlo minerálních hnojiv dokáže vypínat části záběru a zabránit tak přehnojování členitých pozemků. Rozmetadlo statkových hnojiv umí rozmetaný materiál rozmělnit tak, že je možné ho zapravit bezorebným způsobem a zároveň je vybaveno podvozkem s velkými koly šetrnými k půdě.

 

V roce 2018 byl pořízen za podpory z Programu rozvoje venkova kombinovaný kypřič. Zlepšil kvalitu práce v přípravě půdy a využije se i k zakládání porostů meziplodin, jelikož je vybaven zařízením na jejich výsev.

 

Na přelomu let 2017/18 se vybraní zaměstnanci účastnili vzdělávacích aktivit pro zvýšení jejich kvalifikace. Aktivity byly finančně podpořeny v rámci projektu Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců II, který je součástí Operačního programu zaměstnanost.

  • vzdělávání bylo zaměřeno na rozšíření svářečských a řidičských oprávnění.
 
      

 

Během let 2015/16 KLAS a. s. uskutečnil investice podpořené z Programu rozvoje venkova. Jednalo se o dva projekty v rámci živočišné výroby:

  • modernizace technologie ustájení v chovu prasnic
  • zakoupení mobilního hrazení pro masný skot

Investice vedla ke zlepšení životních podmínek zvířat.

https://eagri.cz/public/web/file/465639/logo_EU.jpg