Společnost je právním nástupcem Zemědělského družstva Petrovice,
se sídlem Petrovice, IČO 43792049.